Võida puhkus kampaania 18.05.–15.06.2016

VP_reklaam_A4_print_cur

Coop Eesti kampaania “Võida puhkus!” ametlikud reeglid

1. Coop Eesti Keskühistu, (Kalda 7c, 11625 Tallinn, tel 671 0500, info@coop.ee, registrikood 10093971)(edaspidi Kampaaniakorraldaja), korraldab ajavahemikus 18.05.–15.06.2016 kampaania “Võida puhkus!“ (edaspidi Kampaania)
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaaniakorraldaja poolt vastavalt käesolevatele reeglitele. Kõik Kampaaniakorraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
3. Kampaania toimub Coop Eesti kauplustes.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodil osta korraga vähemalt 3 Säästu või Hüva toodet ja registreerida kassas Säästukaart.
5. Kampaania auhinnad:
Peaauhind:
1500 euro eest reisiteenuseid Reisiekspert reisibüroolt vabalt valitud sihtkohta;
Lisaauhinnad:
3 x 500 euro väärtuses Rakvere Aqva SPA kinkekaarte;
10 x 50 euro väärtuses Coop Eesti kinkekaarte.

6. Loosis ei saa osaleda Kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud ja nende lähedased pereliikmed.
7. Kampaaniakorraldajal on õigus avaldada võitjate nimed Coopi kodulehel www.coop.ee
8. Loosimine toimub 21.06.2016. Võitjatega võetakse telefoni teel ühendust kolme tööpäeva jooksul loosimisest ning lepitakse kokku auhinna kättesaamine.
9. Auhindadega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
10. Kampaania auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas. Kampaania auhindu väljastatakse kuni 31. juuli 2016.a. Kui auhinnale pole 31.08.2016 (kaasa arvatud) järele tuldud, jääb see Korraldajale.
11. Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid Kampaania reegleid.
12. Kampaaniakorraldajal on ühepoolne õigus lõpetada Kampaania ning võidufondi väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), Kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise ilmnemisel.
13. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressil Coop Eesti Keskühistu, Kalda 7C, 11625, Tallinn, ümbrikule märge “Võida puhkus! kampaania”
14. Kampaaniakorraldaja vastab pretensioonile hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.