VÕIDA SPA KINKEKAART! Elvital tarbijakampaania 15.02.-21.03.2017


ELVITAL TARBIJAKAMPAANIA REEGLID

 1. L’Oreal Elvital tarbijamäng on alates 15.02.2017 kuni 21.03.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Skunu tänav 6, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös MGI Turundus OÜ, Coop Eesti Keskühistu ja L’Oreal Baltic SIA Eesti filiaaliga.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Coop Eesti kauplusest vähemalt kaks Elvital toodet ning registreerida ostul Säästukaart. Kõik perioodil 15.02.2017-21.03.2017 Coop Eesti kauplustes tehtud Elvital toodete ostud, kus on ostul registreeritud ka Säästukaart, osalevad Kampaania auhindade loosimisel.
 4. Loosimises osaleja saab ühe ostuga registreeruda loosimiseks ühel korral. Näiteks kui sama ostukorraga (ostutšekiga) on ostetud Coop Eesti kauplusest 4 Elvital toodet, osaleb ostja Kampaania auhindade loosimisel ühel korral.
 5. Kampaania auhinnad: 5x 100 € Aqva Spa kinkekaarti
 6. Auhinna loosimine:Auhinnad loositakse kuupäeval 23.03.2017.
 7. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.coop.ee.
  Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.
 8. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kontaktandmetelt, mille auhinna võitja on Säästukaardi saajaks registreerumisel edastanud, kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
 9. Auhindu väljastatakse kuni 23.04.2017 MGI Turundus kontorist, Valge 13, Tallinn.
  Lisainfo tel. +37255548669. Auhindu saab kätte esmaspäevast reedeni 10.00-16.00. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument ja Säästukaart.
 10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
 11. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub kampaania esindaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 13. Kampaanias osalemine on keelatud L’Oreal Baltic SIA Eesti filiaali ja MGI Turundus OÜ töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
 14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile MGI Turundus, Valge 13, Tallinn, 11415 või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.